Прийнято законопроект

Верховною Радою України 14.07.2015 в першому читанні було прийнято законопроект №2757 «Про внесення змін до статті 60 Закону України «Про господарські товариства», згідно з яким загальні збори учасників товариства з обмеженою відповідальністю вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 50 відсотками голосів.

За словами партнера АО «Матвіїв і Партнери» Ірини П’ятковської, прийняття Верховною Радою України законопроекту №2757 – це, безперечно, крок вперед. Як слушно зазначено в пояснювальній записці до даного законопроекту, такий спосіб законодавчого регулювання порядку проведення загальних зборів не тільки вирішить проблеми захисту інтересів учасників товариств, а також наблизить законодавство України до міжнародних стандартів, що позитивно вплине на інвестиційний клімат України.

Заслуговує схвалення те, що законодавець намагається дотриматись принципу уніфікації норм правового регулювання найбільш поширених видів господарських товариств, таких як товариства з обмеженою відповідальністю та акціонерні товариства. Що стосується останніх, то Законом N272-VIII від 19.03.2015 запроваджено аналогічну норму і щодо кворуму загальних зборів акціонерів. Однак, на жаль, цей законопроект не охоплює усіх корпоративних ситуацій, що часто-густо мають місце в повсякденному житті деяких товариств з обмеженою відповідальністю. Мається на увазі патові випадки розподілу корпоративних часток учасників за принципом 50/50, коли за обставин конфлікту між партнерами неможливо досягнути кворуму на загальних зборах товариства.

Також Ірина П’ятковська звертує увагу, що до цього часу невирішеним є питання кворуму загальних зборів товариства з обмеженою відповідальністю у разі смерті учасника, що володіє часткою не менше 40% (відповідно до законопроекту №2757 – не менше 50 %) від статутного капіталу товариства. За описаних ситуацій кворуму на загальних зборах учасників товариства з обмеженою відповідальністю навіть в розмірі більше 50 % голосів учасників досягнути неможливо.

2016-04-24T16:35:13+00:00 July 17, 2015|