VI Форум із реструктуризації та банкрутства за підтримки видавництва Юридична практика

18 травня у Києві відбувся VI Форум з реструктуризації та банкрутства за підтримки видавництва Юридична практика.

Керівник офісу у місті Києві АО «Матвіїв та партнери», адвокат Юлія Лукошкіна взяла участь в обговоренні проблемних питань заставних кредиторів у процедурі банкрутства, особливостях реструктуризації та погашення боргів фізичних осіб та відповідальності менеджменту підприємств-боржників, а також питаннях винагороди та особистої відповідальності арбітражних керуючих.

На форумі, зокрема, були розглянуті практичні кейси щодо набуття статусу кредитора. Таким прикладом стала постанова судової палати ВС від 16.07.2020 у справі №910/4475/19 щодо застосування статей 45, 47 Кодексу України з процедур банкрутства.

Висновок цієї постанови полягав у тому, що наявність забезпечення виконання грошового зобов’язання у вигляді застави/іпотеки надає особі (статус кредитора якої ще не підтверджено) певні особливості у статусі і обсязі упродовж процедур банкрутства порівняно з іншими кредиторами боржника. Визначені Законом про банкрутство наслідки, що настають з моменту порушення справи про банкрутство, полягають, зокрема, в обмеженні прав заставодержателя майна боржника вільно обирати способи та процедуру звернення стягнення на передане в заставу (іпотеку) майно, а також в особливостях задоволення вимог забезпечених кредиторів до боржника – лише в порядку, передбаченому Законом про банкрутство, та в межах провадження у справі про банкрутство.
У постанові судової палати ВС від 04.02.2021 було висвітлено питання визначення розміру вимог забезпеченого кредитора до майнового поручителя, який не є боржником в основному зобов’язанні. Так був зроблений висновок, що вимоги забезпеченого кредитора, до майнового поручителя, який не є боржником в основному зобов’язанні, є забезпеченими в цілому, незалежно від облікової оцінки заставного (іпотечного) майна визначеної сторонами в договорі застави (іпотеки). Кінцева вартість заставного (іпотечного) майна для цілей проведення розрахунків із забезпеченим кредитором формується в момент його реалізації. Застава (іпотека) припиняється, а вимоги забезпеченого кредитора вважаються погашеними у разі реалізації предмета застави (іпотеки) з дотриманням вимог КУзПБ.

Також спікерами було наголошено про актуальні правові проблеми, які досі перебувають на розгляді судової палати для розгляду справ про банкрутство:

– щодо питання застосування абзацу 2 частини шостої та абзацу 2 частини восьмої статті 41 КУзПБ, а саме: з якого моменту розпочинається відлік 170 календарних днів з дня введення процедури розпорядження у справах про банкрутство, провадження в яких відкрито до введення КУзПБ в дію та чи допускається після спливу 170 днів календарних днів з дня введення процедури розпорядження вчинення дій забезпеченими кредиторами щодо майна, яке є предметом забезпечення самостійно чи у виконавчому провадженні;
– справа № 922/3369/19 – щодо можливості перегляду в касаційному порядку ухвал про відсторонення арбітражних керуючих (стаття 28 КУзПБ);
– справа № 910/24368/14 – щодо уточнення висновку стосовно встановлення вичерпного переліку осіб, які можуть оспорювати результати аукціону з продажу майна боржника (статті 73, 74 КУзПБ);
– справа № 914/2618/16 – щодо умов застосування обмежувальних заходів (заборон) щодо відчуження майна, яке підлягало продажу (реалізації) у ліквідаційній процедурі у справі про банкрутство, а також з питань наслідків застосування цих заходів для проведення аукціону (торгів) з реалізації майна боржника у ліквідаційній процедурі у справі про банкрутство;
– справа № 904/7905/16 – щодо застосування статті 42 КУзПБ під час вирішення питання про визнання недійсними правочинів, укладених до введення в дію КУзПБ;
– справа № 916/4644/15 – щодо застосування відповідно до частини третьої статті 267 ЦК України строку позовної давності на підставі заяви лише сторони та/або іншого кредитора у справі про банкрутство та ін.

Учасники форуму дійшли загального висновку про оптимістичні прогнози для процедури банкрутства, яка повинна бути позитивним поштовхом для відновлення платоспроможності юридичних та фізичних осіб.

Слідкуйте за подальшими анонсами та актуальною судовою практикою на нашому сайті.

 

 

2021-05-25T15:57:35+00:00 May 20, 2021|